Stojak na drewno Corten LENA Z3 e3

1 105,69 zł
Brutto
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

 

 

 

LENA Z3 e3 to stojak na drewno kominkowe i opa³owe. Zosta³ wykonany ze stali cortenowej o gruboci 2mm. Stojaki wykonane ze stali corten s¹ bardzo trwa³e i nie wymagaj¹ ¿adnej konserwacji. Nowoczesny design oraz doskona³e wykoñczenie produktu sprawi¹, ¿e stojak na drewno nadaje siê do ogrodu lub, po odpowiednim przygotowaniu - do wnêtrz. Zapewnia niezbêdn¹ cyrkulacjê powietrza i przyspiesza proces suszenia.